گواهینامه دیجیتال و مکتوب
ماهیگیری بیاموزید! با فراگیری دانش مورد نیاز، به صورت علمی وارد بازار سرمایه شوید و خودتان کسب درآمد کنید!

تماس: ۸۸۴۸۲۵۴۲-۰۲۱

عنوان دوره: معامله گری در بازار سهام
وضعیت
شهریه
ساعت
پایان
شروع
روزها
مدت زمان
مدرس
پیش نیاز
عنوان
ردیف
۲۵۰.۰۰۰
۱۶
کریم زاده
-
۱
با بنیادی۲
۳
-
-
۲
۳۳۰.۰۰۰
۲۴
کریم زاده
۲,۱
۳
۳۳۰.۰۰۰
۲۴
مشهوری
-
۴
۳۳۰.۰۰۰
۲۴
مشهوری
۴
۵
عنوان دوره: معامله گری در بازار آتی سکه
وضعیت
شهریه
ساعت
پایان
شروع
روزها
مدت زمان
مدرس
پیش نیاز
عنوان
ردیف
۳۳۰.۰۰۰
۲۴
مشهوری
-
۲
۳۳۰.۰۰۰
۲۴
مشهوری
۲
۳
  • توضیح: دوره تحلیل تکنیکی برای معامله گری بازار سهام، بازار آتی و بازارهای دیگر یکسان می‌باشد.