گواهینامه دیجیتال و مکتوب
ماهیگیری بیاموزید! با فراگیری دانش مورد نیاز، به صورت علمی وارد بازار سرمایه شوید و خودتان کسب درآمد کنید!

تماس: ۸۸۴۸۲۵۴۲-۰۲۱

گواهینامه دیجیتال

گواهینامه دیجیتال خدمتی نوین از سوی سایت تالاربورس می‌باشد که برای نخستین بار در حوزه آموزش بازار سرمایه صورت می‌پذیرد.

گواهینامه دیجیتال دوره‌های آموزشی تالار بورس، یک آدرس دائمی اینترنتی است که در آن دوره‌های گذرانده شده توسط دانشجو همراه با مشخصات و تصویر دانشجو به دو زبان فارسی و انگلیسی در دسترس قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب دانشجو پس از پایان موفقیت آمیز دوره، دارای یک URL‌(مسیر اینترنتی) دائمی و مورد تایید سایت تالار بورس خواهد شد. استفاده آسان جهت درج در رزومه کاری و نیز اطمینان کارفرمایان از اصالت مدارک، از مزایای اصلی این روش می باشند.

نمونه یک گواهینامه دیجیتال: http://edu.talarebourse.com/certificate/1379494022


گواهینامه مکتوب

دانشجویان پس از گذراندن هر دوره گواهینامه مربوط به آن دوره را به صورت مکتوب نیز دریافت می‌کنند.